×

اگر فریاد نتوانم، سکوت می‌کنم…

راست می گفت رزاس: «ای دل من! نمی دانی که چه لذتی است در نالیدن! چه روشنائی و سبکی خوب و آسوده ای در پی دارد؛ حتی خدایان می نالند؛ حتی گرگ صحرا می‌نالد. اما…

ادامه مطلب

مقالات (Fulltext)

در این قسمت متن کامل مقالات منتشر شده پس از سال 1390 (به ترتیب جدید به قدیم) بارگزاری شده است.

ادامه مطلب

تارنماهای برگزیده

معرفی مهمترین پایگاه‌های مرتبط با استانداردها

ادامه مطلب

استاندارد و جنسیت

تقریباً همه فکر می کنیم که استانداردها موجب حفاظت بیشتر از انسانها می شوند. اما کدام انسانها؟! آیا استانداردها به […]

ادامه مطلب

استانداردهای نوآوری

کمیته «مدیریت نوآوری» (MB-279) از 14 سال پیش که در سازمان استانداردهای استرالیا تشکیل شده، اکنون با عضویت 43 کشور، […]

ادامه مطلب

موزه کتابخانه

کتابخانه توماس واتسن (Thomas J. Watson Library) موزه‌ای از ابزارهای مرتبط با کتابخانه ها و کتابداری ایجاد کرده است. اگرچه […]

ادامه مطلب
×