×

بهمن, ۱۳۹۹

اگر فریاد نتوانم، سکوت می‌کنم…

راست می گفت رزاس: «ای دل من! نمی دانی که چه لذتی است در نالیدن! چه روشنائی و سبکی خوب و آسوده ای در پی دارد؛ حتی خدایان می نالند؛ حتی گرگ صحرا می‌نالد. اما…

ادامه مطلب
×