×

مطالب دیگران

مطالب خواندنی از دیگران

اگر فریاد نتوانم، سکوت می‌کنم…

راست می گفت رزاس: «ای دل من! نمی دانی که چه لذتی است در نالیدن! چه روشنائی و سبکی خوب و آسوده ای در پی دارد؛ حتی خدایان می نالند؛ حتی گرگ صحرا می‌نالد. اما…

ادامه مطلب

موزه کتابخانه

کتابخانه توماس واتسن (Thomas J. Watson Library) موزه‌ای از ابزارهای مرتبط با کتابخانه ها و کتابداری ایجاد کرده است. اگرچه […]

ادامه مطلب
×