×

کتابخانه

مقالات (Fulltext)

در این قسمت متن کامل مقالات منتشر شده پس از سال 1390 (به ترتیب جدید به قدیم) بارگزاری شده است.

ادامه مطلب

تارنماهای برگزیده

معرفی مهمترین پایگاه‌های مرتبط با استانداردها

ادامه مطلب

طراحی کتابخانه دیجیتال

عنوان درس: طراحی کتابخانه دیجیتال | دانشگاه: شاهد | نیم سال اول تحصیلی 1399-1400

ادامه مطلب
×