×

طراحی کتابخانه دیجیتال

| ۱۴ آبان، ۱۳۹۹
عنوان درس: طراحی کتابخانه دیجیتال | دانشگاه: شاهد | نیم سال اول تحصیلی 1399-1400

جلسه 1: رئوس مطالب | PDF
جلسه 2: مفاهیم و تعاریف کتابخانه دیجیتال | PDF
جلسه 3: مجموعه سازی کتابخانه دیجیتال | PDF
جلسه 4: سازماندهی کتابخانه دیجیتال | PDF
جلسه 5: تعامل با کتابخانه دیجیتال | PDF
جلسه 6: یکپارچه سازی کتابخانه دیجیتال | PDF
جلسه 7: خدمات کتابخانه دیجیتال | PDF
جلسه 8: امتحان میان ترم | نمونه سوال
جلسه 9: نرم افزار کتابخانه دیجیتال
جلسه 10: استانداردهای کتابخانه دیجیتال
جلسه 11: مسائل حقوقی در کتابخانه دیجیتال
جلسه 12: مدیریت کتابخانه دیجیتال
جلسه 13: ارزیابی کتابخانه دیجیتال
جلسه 14: مرور و بررسی کتابخانه های دیجیتال
جلسه 15: آینده کتابخانه دیجیتال
جلسه 16: امتحان پایان ترم

تگ‌ها:
دیدگاه‌ها (0)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

*

×