×

آبان, ۱۳۹۹

موزه کتابخانه

کتابخانه توماس واتسن (Thomas J. Watson Library) موزه‌ای از ابزارهای مرتبط با کتابخانه ها و کتابداری ایجاد کرده است. اگرچه […]

ادامه مطلب

طراحی کتابخانه دیجیتال

عنوان درس: طراحی کتابخانه دیجیتال | دانشگاه: شاهد | نیم سال اول تحصیلی 1399-1400

ادامه مطلب

بی خبر باید زیست

«دیگر اخبار نخوانید» برابرنهاده‌ای است منتخب فائزه طباطبایی برای عنوانِ کتابِ Stop Reading the News، جدیدترین اثر رولف دوبِلی (Rolf […]

ادامه مطلب

هفته‌نامه ANSI

شماره 43 از جلد 51 هفته نامه موسسه ملی استاندارد امریکا (اَنسی) منتشر شد. از اقداماتی که اخیراً موسسات استانداردسازی […]

ادامه مطلب

کتابخوانی و اخلاق

در یادداشت قبلی «رمان بخوانیم که چه» گفتیم که آنهایی که کتاب (به ویژه رمان) می خوانند غالباً انسانهای بهتری […]

ادامه مطلب
×