×

مقالات (Fulltext)

| ۱ دی، ۱۳۹۹

در این قسمت متن کامل مقالات منتشر شده پس از سال 1390 (به ترتیب جدید به قدیم) بارگزاری شده است.

پازوکی، فاطمه؛ کربلایی‌آقاکامران، معصومه؛ غائبی، امیر. «بازنمون روابط تبارشناختی علمی در کتاب‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی». پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 10 (1)، بهار و تابستان 1399. ص 103-127.DOI: 10.22067/riis.v0i0.84663 (علمی- پژوهشی)

پازوکی، فاطمه. مدخل «استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)». دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. زیر نظر فریبرز خسروی؛ سرویراستار ابراهیم افشار زنجانی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1397. (علمی- پژوهشی)

پازوکی، فاطمه؛ کشاورزیان، سلما. «بیب‌فِرِیم:چارچوب کتابشناختی نوین در محیط داده‌های پیوندی» پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان ۱۳۹8. ص 226-241. DOI: https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.62892  (علمی- پژوهشی)

پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن. «بررسی تحلیلی عنصر سازماندهی در فرایند مدیریت دانش: به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) به منظورعملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی». مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. سال 9، شماره 1 (پیاپی 19)، بهار 1396. ص 61-76.DOI: 10.22055/slis.2017.12100 (علمی- پژوهشی)

پازوکی، فاطمه. «میانکنش‌پذیری پایگاه‌‌های اطلاعاتی در محیط داده‌های پیوندی». فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات. دوره ۳ شماره ۱۲، ۱۳۹۶، ص ۲۴۱-۲۵۲.

رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ پازوکی، فاطمه. «واکاوی مفهوم، کارکرد و جایگاه سازماندهی اطلاعات در مدل‌های مدیریت دانش سازمانی». فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات. سال سوم، شماره 10، تابستان 1395، ص ۲۳۳-۲۵۲.

کشاورزیان، سلما؛ پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن. «پِرِس‌اٌاٌ: گسترشی از مدل اِف‌آربی‌آر برای مدل‌سازی اطلاعات کتابشناختی پیایندها». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 27- شماره 4، زمستان 1395. ص 184-190. (علمی-پژوهشی)

پازوکی، فاطمه؛ زره‌ساز، محمد «سواد رسانه‌ای در پیوند با ردّپای دیجیتال در فضای مجازی» همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی» (10-12 آبان 1395: تهران) [ارائه به‌صورت سخنرانی] [مقالۀ برگزیده در همایش] منتشرشده در «مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی». تهران: نشر پشتیبان، 1396. شابک: 9786008415787

پازوکی، فاطمه؛ صبوری، فهیمه. «بررسی تحلیلی و نشانه‌شناختی کتاب، کتابخانه و کتابدار در فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های کودک و نوجوان». همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی، شورای کتاب کودک» (دومین: 5 و 6 آبان 1395: تهران) [ارائه به‌صورت سخنرانی] منتشر شده در: «مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی: کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» به کوشش حسین شیخ‌رضائی؛ تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان‏‫، ۱۳۹۷. شابک: 9789646356306

شکرزاده، نگین؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ پازوکی، فاطمه «سازماندهی نشریات ادواری در محیط اطلاعاتی جدید بر اساس الگوی پِرِس‌اُاُ». همایش نشریات علمی کشور دانشگاه شهید بهشتی (دومین: 28/7/1395: تهران) [ارائه به‌صورت سخنرانی] منتشر شده در «مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور»؛ به کوشش محمدامین عرفان‌منش، مهدى رحمانى، مریم انصارى‏‫. تهران: نشر کتابدار، 1396. شابک: 9786002411679

زره‌ساز، محمد؛ پازوکی، فاطمه «مدل مرجع کتابخانه‌ای اِف‌آر‌بی‌آر: تثبیت مدل‌های اِف‌آربی‌آری در پیوند با محیط داده‌های پیوندی». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، ص 64-80. (علمی- پژوهشی)

مظفری، علیرضا؛ حاجی‌‌زین‌العابدینی، محسن؛ پازوکی، فاطمه «بررسی همخوانی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر‌دی‌اِی‌) در فهرست پیشینه‌های کتاب‌شناختی پیایندها» پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 30، شماره 2، بهار 1396، ص ۷۸۳-۷۸۴. (علمی- پژوهشی)

«برگردان استانداردها به عملیات: مطالعه موردی مرتبط با اجرا و آموزش» ماری اِلِن کِی. دِیویس؛ لیزا جانیک هینشلیف. ترجمه: فاطمه پازوکی. در گزیده مقالات هفتاد و نهمین همایش بین‌المللی ایفلا (سنگاپور، 17-23 آگوست 2013). ویراستار: حسین مختاری‌معمار. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ‏‫‏۱۳۹۵. شابک: 9786003521971

صبوری، فهیمه؛ پازوکی، فاطمه. «روش‌های عملی و مردم‌نهاد جذب مخاطب در کتابخانه‌های عمومی: موردپژوهی‌ طرح‌های ترویج کتاب‌خوانی در ایران و جهان». همایش ملی عوامل جذب و توسعه مخاطب در کتابخانه‌های عمومی (نخستین: اسفند 94: اهواز) [ارائه به‌صورت سخنرانی] منتشر شده در: «مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش ملی کتابخانه‌های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب» به کوشش: فریده عصاره، منصور کوهی‌رستمی. تهران: پیام حنان، 1397. شابک: 9786009608508

باغستانی‌ تجلی، عطیه؛ حاجی‌‌زین‌العابدینی، محسن؛ پازوکی، فاطمه «امنیت منابع و تجهیزات کتابخانه‌ای در برابر سرقت در کتابخانه‌‌های پردیس دانشگاه شهید بهشتی». همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها دانشگاه شهید بهشتی. (نخستین: 9 اردیبهشت 1394: تهران) [ارائه به‌صورت سخنرانی] منتشر شده در: «مجموعه مقاله‌های همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها» به کوشش امیررضا اصنافی، مهدی رحمانی. تهران: کتابدار، 1394. شابک: 9786002411372

«دستورالعملها، رابطها و داده های میان‌کنش‌پذیر‌: تجربه آرآی اِم اِم اف با آراِی دی» گوردون دونسیر؛ ترجمه فاطمه پازوکی [منتشر نشده]

صبوری، فهیمه؛ پازوکی، فاطمه «بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد» مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی. شماره 7، پاییز 1394. ص 93-108

فتاحی، رحمت‌الله؛ و دیگران «راهبردها و برنامه عملیاتی برای راه‌اندازی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مورد پژوهی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. شماره 1، دوره ۲۷، بهار 95. ص 43-62 (علمی- پژوهشی)

فتاحی، رحمت‌الله؛ و دیگران. «واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی». پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. جلد ۳۰، شماره ۲، 1393 ص ۵۷۳-۶۰۲ (علمی- پژوهشی)

اسدزندی، شادی؛ فخیمی، نادره؛ پازوکی، فاطمه. «مطالعه تطبیقی ابزار کتابخانه شخصی در درگاه کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تیپ یک ایران» آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی جریان اطلاعات: نخستین همایش ملّی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 27 و 28 آبان 1393 [پوستر].

پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن «گام‌های عملی برای به‌کارگیری آردی‌اِی در ایران: الگوی پیشنهادی مبتنی بر دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران». همایش ملی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی (نخستین: 27 و 28 آبان 1393، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) [ارائه به‌صورت سخنرانی]

پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن «کارتون و کتاب: مطالعه میزان شناخت، علاقه‌مندی و مراجعه کودکان به کتاب پس از مشاهده کارتون‌ها». همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی: ادبیات؛ کودک دیروز، کودک امروز. (نخستین: 30 مهر و 1 آبان 1393: تهران، حسینیه ارشاد) [ارائه به‌صورت سخنرانی] منتشر شده در «مجموعه مقالات نخستین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی: ادبیات، کودک دیروز، کودک امروز» به کوشش: حسین شیخ‌رضائی؛ تهران: موسسه خانه کتاب، 1395. شابک: 9786002223531

پازوکی، فاطمه «همگامی با تلاش‌های بین‌المللی و با تأکید بر چشم‌انداز عملیاتی کتابخانه کنگره به منظور به‌کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) در ایران» پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4 (2)، پاییز و زمستان 1393. ص 148- 175. (علمی- پژوهشی)

پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن «بررسی تحلیلی و نشانه‌شناختی حضور کتابدار و کتابخانه‌ در فیلم‌های سینمایی». همایش کتابخانه و مردم (نخستین: 17 و 18 مهرماه 1392: کرمان). [ارائه به‌صورت سخنرانی]. منتشرشده در «کتابخانه و مردم: مجموعه مقالات همایش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه کرمان». به کوشش: محمد اعظمی، مهدی علیزاده. تهران: چاپار، 1392. ص 55-77.

پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ ارسطوپور، شعله. «تحلیل وضعیت پیشینه‌های کتابشناختی فارسی موجود در کتابشناسی ملی ایران به‌منظور بررسی به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع(آردی‌اِی)». فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. جلد 16، شماره 1، بهار 1392. ص 89-121(علمی- پژوهشی)

پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن؛ ارسطوپور، شعله؛ شریف‌مقدم، هادی. «دیدگاه فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) و بررسی میزان پذیرش آن». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 23-شماره 4- زمستان 1391. ص 95-119 (علمی- پژوهشی)

«کنش و واکنش: وضعیت کتابخانه‌ها بعد از 11 سپتامبر» آنتونی رز، نادیا کایدی؛ ترجمه فاطمه پازوکی و محسن حاجی‌زین‌العابدینی. مشرق: نشریه داخلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. شماره 22، مهر 1391. ص. 51-54.

زره‌ساز، محمد؛ پازوکی، فاطمه. «سنجش میزان و گرایش مطالعات کتابداران کتابخانه‌های عمومی مشهد». فصلنامه مطالعات و تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. دوره 18، شماره 1. (فروردین 91) ص 135-154 (علمی- پژوهشی)

تگ‌ها:
دیدگاه‌ها (0)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

×