×

استاندارد و جنسیت

| ۱۶ آذر، ۱۳۹۹

تقریباً همه فکر می کنیم که استانداردها موجب حفاظت بیشتر از انسانها می شوند. اما کدام انسانها؟! آیا استانداردها به یک اندازه از زنان و مردان محافظت می کنند؟

تحقیقات اخیر که در گزارشی از سوی انجمن استاندارد کانادا منتشر شده* یافته های جالبی ارائه کرده است. این پژوهش که بر داده های جمعیتی 106 کشور عضو سازمان جهانی استاندارد انجام شده نشان می دهد که با افزایش مشارکت یک کشور در استاندارد سازی، تعداد مردانی که در اثر جراحات غیرعمد می میرند کاهش می یابد. اما هنگامی که تجزیه و تحلیل دقیقتر داده ها بر تأثیر استاندارد سازی بر تعداد مرگ های ناخواسته زنان تکرار شد، هیچ تأثیری مشاهده نشد. به عبارت دیگر افزایش مشارکت در استاندارد سازی با کاهش تعداد زنانی که در اثر آسیب های غیرعمد می میرند ارتباط ندارد. البته شاید این یافته چندان تعجب آور نباشد (متأسفانه!). چنین نتایجی حتی درباره ابتلای بیشتر زنان شاغل در مشاغل بهداشتی به کووید-19 نیز به دلیل تجهیزات نامناسب برای محافظت شخصی زنان نیز به دست آمد. تحقیقات دیگر نیز نشان داده است که خطر زخمی شدن یا کشته شدن در تصادفهای رانندگی برای زنان 73٪ بیشتر است. علت آن است که آزمایشهای تصادفهای ساختگی  براساس آنتروپومتری مردان است. به طور کلی، عدم پاسخگویی بسیاری از استانداردها برای زنان ممکن است به دو عامل مرتبط با یکدیگر خلاصه شود: عدم حضور زنان در تدوین استانداردها و عدم تخصص جنسیت در تدوین استانداردها. یافته های پژوهشی استانداردهای کانادا نشان داد که تنها 2٪ از استانداردهای ملی به هدف برابری جنسیتی سازمان ملل متحد (SDG 5) کمک می کند.

درواقع این گزارش و پژوهش های مشابه نشان می دهد که «استانداردها به همان اندازه که از مردان محافظت نمی کنند از زنان محافظت نمی کنند»!

 

*Title: When One Size Does Not Protect All:  Understanding Why Gender Matters for Standardization | By: Standards Council of Canada | Document date: 2020/10/20 [Fulltext]

 

تگ‌ها:
دیدگاه‌ها (0)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

*

×