آخرین مطالب

طراحی مجدد پانویس

پانویس چیست؟ پانویس ترکیبیست از نوشته‌های پازوکی

ادامه مطلب

۸ بند به بهانۀ ۸ مارس

(لیزنا: گاهی دور گاهی نزدیک 236):فاطمه پازوکی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا و سردبیر نشریه آی‌بولتن: 1.       روز جهانی زن همانند […]

ادامه مطلب

بخارای تابستانی منتشر شد.

یکصد و سی و هفتمین شماره مجله بخارا (خرداد و تیر ۱۳۹۹) در ۶۴۰ صفحه از صبح دوشنبه نوزدهم خرداد […]

ادامه مطلب
منتشر شده در جاهاي ديگر
×