وب سایت شخصی فاطمه پازوکی          

                         Fatemeh Pazooki Personal webpage

الف. کارگاه‌های آموزشی

 

دوره آموزشی «خلاقیت برای کتابداران»، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، (بهمن، 1394)

کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی»، سازمان ملی استاندارد ایران، 21/7/1394.

کارگاه آموزشی «مهارت‌های کارآفرینی برای کتابداران»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد،  17/11/1391.

کارگاه آموزشی «مدیریت تغییر در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد،  28/11/1389.

کارگاه آموزشی «فنون و شیوه های نگارش مقاله علمی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 13/8/1389.

کارگاه آموزشی «استانداردهای کتابخانه های دیجیتالی: حرکت به سوی نظامهای هستی شناسانه»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 6/8/1389.

کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم افزارEnd Note»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 20/12/1389.

کارگاه آموزشی «آشنايي با مهارتهاي سواد اطلاعاتي»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 6/12/1389.

کارگاه آموزشی «ترجمه متون تخصصی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 15/11/1389.

کارگاه آموزشی «جستجوی راه های نو در ترویج مطالعه کودکان و نوجوانان»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد،  1/11/1389.

کارگاه آموزشی «اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع‌رسانی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه‌خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 3/10/1388.

کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های مقاله یابی در آنها»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 19/9/1388.

کارگاه آموزشی «جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش»،  انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 5/9/1388.

کارگاه آموزشی «پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد: آشنایی، جستجو و مقاله یابی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 21/8/1388.

کارگاه آموزشی «فهرست نویسی منابع اینترنتی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 7/8/1388.

کارگاه آموزشی «نگارش مقاله به زبان انگلیسی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد،23/7/1388

کارگاه آموزشی شیوه های «نگارش مقاله برای انتشار در مجلات ISI»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد،16/7/1388.

کارگاه آموزشی «طراحی و راه اندازی وب سایت»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 9/7/1388.

کارگاه آموزشی «مدیریت منابع انسانی در کتابخانه های عصر دانش»،  انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 9/3/1388.

کارگاه آموزشی «انتشار مقاله در ISI»،  موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 24/2/1388.

کارگاه آموزشی «جستجوی فوق پیشرفته در موتورهای کاوش». موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 22/2/1388.

کارگاه آموزشی «راه اندازی کتابخانه دیجیتالی». موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 21/2/1388.

کارگاه آموزشی «آشنایی با RSS». موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اتحادیه دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا). 22/2/1387.

کارگاه آموزشی «وب2». موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اتحادیه دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا). 19/2/1387.

کارگاه آموزشی «مقاله نویسی به زبان انگلیسی». موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اتحادیه دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا). 17/2/1387.

کارگاه آموزشی «نمایه سازی و چکیده نویسی». انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 23/9/1386.

کارگاه آموزشی «آشنایی با بانکهای اطلاعاتی». انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 24/9/1386.

کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم افزار گنجینه». شرکت رایمهر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 23/9/1386.

کارگاه آموزشی «مبانی نظری و اصول کاربردی روشهای پژوهشی کیفی». انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 16/6/1386.

دوره آموزشی «خلاقیت در کتابداری و اطلاع‌رسانی». انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 28/2/1386.

کارگاه آموزشی «فنون ترجمه». انجمن کتابداری و اطلاع سانی ایران و موسسه خانه کتاب ایران، 20/2/1386.

کارگاه آموزشی «نمایه سازی و چکیده نویسی». اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 26/11/1385.

کارگاه آموزشی «معرفی وب سایتهای علوم پزشکی و شیوه های جستجو در Pubmed و آشنایی با بانکهای اطلاعاتی سل و بیماری های ریوی». کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 2/5/ 1385.

کارگاه آموزشی «Google & Pubmed & ISI». کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، 27/3/ 1385.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است