وب سایت شخصی فاطمه پازوکی          

                         Fatemeh Pazooki Personal webpage

همکاری با مجلات تخصصی و همایش‌های علمی

 

داوری برای «نشریه علمی تخصصی ادکا: اتحادیه دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی». 1394- [تاکنون]

داوری در بخش انتخاب «پایان‌نامۀبرتر» در چهارمین جشنواره ملی برترین‌های سال علم اطلاعات و دانش‌شناسی اتحایه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (ادکا). تهران: 25/9/94.

داوری در بخش انتخاب «وبلاگ برتر» در چهارمین جشنواره ملی برترین‌های سال علم اطلاعات و دانش‌شناسی اتحایه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (ادکا). تهران: 25/9/94.

عضو کارگروه تخصصی «چالشهای اساسی سازماندهی اطلاعات در ایران». در نخستین کنگره سالانه کتابداران ایران. (نخستین: 16-17 آبان 1394: تهران، کتابخانه ملی ایران). دبیر کارگروه: دکتر رحمت‌الله فتاحی.

داوری برای «جایزۀ پژوهشی ایرج افشار». انتخاب پایان‌نامۀ برتر. شهریور 1394.

عضو کمیتۀ علمی همایش ملی «کتابخانه‌های عمومی: عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب». اهواز: اسفند 1394.

عضو کمیتۀ علمی هشتمین همایش ملی اتحایه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (ادکا) با عنوان «رسانه‌های اجتماعی در مراکز اطلاع‌رسانی». دبیر علمی همایش: دکتر امین عرفان‌منش. تهران: 20/8/1394.

عضو کمیته علمی هفتمین همایش ملی ملی اتحایه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (ادکا) با عنوان «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل». دبیر علمی همایش: دکتر داریوش مطلبی. تهران: 8/8/1393.

داوری مقاله برای مجله «فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات» (علمی-پژوهشی). 1393- [تاکنون]

داوری مقاله برای مجله «پژوهشنامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات» (علمی- پژوهشی). 1393- [تاکنون]

داوری مقاله برای مجله «پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی» (علمی- پژوهشی). 1392- [تاکنون]

عضو هیأت تحریریۀ «شناسه: نشریه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)». 1390- [تاکنون]

مسئول ستون «گاهی دور/ گاهی نزدیک» پایگاه خبری کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (لیزنا). 1391- [تاکنون]

عضو کمیتۀ علمی به‌عنوان داور در جشنواره «یادگار مهربان: جشنواره وبلاگ‌نویسی کتاب». تهران: شهرداری تهران، 16/12/1391.

عضو کمیته علمی «جشنواره وب‌لاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران» تهران: پرشین‌بلاگ، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: 16/11/1390

همکاری با نشریه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی (شاخه‌شمال‌شرق). به‌عنوان: داور . 1390- [تاکنون]

         عضو هیات تحریریه «رهنامه اندیشه: نشریه اداره کل کتابخانه­های عمومی خراسان رضوی». 1390-1392.  

تمامی حقوق مطالب محفوظ است