وب سایت شخصی فاطمه پازوکی          

                         Fatemeh Pazooki Personal webpage

پ. عضو کمیسیون فنی

 

شرایط زیست‌محیطی برای برگزاری نمایشگاه‌های مواد قابل بایگانی و کتابخانه‌ای. ISO شماره استاندارد. دبیر تدوین: اقدس حسینی. 29/7/1394.

مدخل‌های اصطلاح‌شناسی در استانداردها-اقتباس مدخر‌های اصطلاح‌شناسی. ISO شماره استاندارد. دبیر تدوین: اقدس حسینی. 8/9/1394.

            اطلاعات و مستندسازی-طرحواره‌ای برای موجودیت‌های اطلاعاتی. ISO شماره استاندارد. دبیر تدوین: اقدس حسینی. 10/8/1394.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است