وب سایت شخصی فاطمه پازوکی          

                         Fatemeh Pazooki Personal webpage

ت. عضو کمیسیون ملی

 

فناوری اطلاعات- اطلاعات و مستندسازی-شناسایی با بسامد رادیویی (RFID در کتابخانه‌ها). ISO 28560-3:2014. 386مین اجلاسیه کمیته ملی فناوری اطلاعات، 12/11/1394.

مدیریت منابع زبان-چارچوب نکته‌نویسی نحوی(synAF). ISO. 174مین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، 12/11/1394.

اطلاعات و دبیزش- مراجع کتابشناختی و شناسگر منبع. 178مین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، 11/11/1394.

اطلاعات و دبیزش- ارزیابی ریسک برای فرایند پیشینه‌ها و سامانه‌ها. 176مین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، 11/11/1394.

اطلاعات و دبیزش- شناسگر استاندارد پیوند. 167مین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، 24/11/1394.

نقشه‌های فنی- اصول کلی نمایش- مقاطع روی نقشه‌های مهندسی مکانیک. 177مین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، 19/11/1394.

شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی. 173مین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، 11/11/1394.

            مدیریت اسناد-نمایش کارکرد پیشرفته (AFP) بایگانی. 181مین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، 28/11/1394.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است