وب سایت شخصی فاطمه پازوکی          

                         Fatemeh Pazooki Personal webpage

ب. رابط تدوین

 

استاندارد ملي امانت بين‌كتابخانه‌اي. 1394. تاریخ تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران: 20/2/1394شماره ابلاغ:201/32/ر [در دست تدوین]

استاندارد ملي شرايط كيفي و شاخص‌هاي اصلي ساختمان كتابخانه‌ها: فضا، عملكرد و طراحي. 1394.  تاریخ تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران: 20/2/1394شماره ابلاغ:201/32/ر [در دست تدوین]

            استاندارد ملي استاندارد ملي كتابخانه سيار. 1394. تاریخ تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران: 2/4/1394شماره ابلاغ:201/32/ر [در دست تدوین]

تمامی حقوق مطالب محفوظ است