وب سایت شخصی فاطمه پازوکی          

                         Fatemeh Pazooki Personal webpage

یادداشت در نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها

 

«ده پله از موفقیت». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). شماره 8. پاییز 1394.

«ما چند کتابخوار». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). شماره 8. پاییز 1394.

«درس‌آموزی بیش از یک پایان‌نامه: 40 نکته که از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموختم». پایگاه خبری کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (لیزنا)، گاهی دور/گاهی نزدیک. ش. 111 (24/11/1393).

«چرا انجمن؟». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). شماره 4. پاییز 1393.

«یک جرعه کتاب». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). شماره4. پاییز 1393.

«توپ و توت». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). شماره3. تابستان 1393.

«کتابدارتراپی». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). تابستان 1392.

«دوچرخه‌های طلایی». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). شماره2. بهار 1392.

«سنگ بنای کتابخانه‌های عمومی مدرن مشهد» پایگاه خبری کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (لیزنا). 10/3/1392.

«آقای 23». شناسه: فصلنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). شماره1. زمستان 1391.

پازوکی، فاطمه. «نقد و بررسی کتاب رویکردهای نوین در سازماندهی اطلاعات: مجموعه مقالات همایش سازماندهی اطلاعات» نشریه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی. سال2- شماره3، پاییز 1390. صص 15-21.

پازوکی، فاطمه. «تبیین نقش کتابداران کتابخانه های پزشکی - بیمارستانی در همیاری با متخصصان علوم پزشکی».  نشریه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، سال 1، شماره 2، تابستان 1389. صص 4-16.

پازوکی، فاطمه، زره‌ساز، محمد (1388). «جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی: فرصت‌ها و چالش‌ها» شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شماره اول، 1388.

پازوکی، فاطمه (1386). «اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا)»چه کرده است،چه باید می‌کرد؟». شیرازه، شماره دوم.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است